SP Jawor

Przejdź do treści

Menu główne:

Obsługa Osób Głuchych w Starostwie Powiatowym w Jaworze

Informacja dla osób głuchych

Starostwo Powiatowe w Jaworze<br />59-400 Jawor, ul. Wrocławska 26<br />tel. (centrala):(+48 76) 72 90 100<br />faks: (+48 76) 72 90 160<br />Poczta elektroniczna (e-mail): powiat-jawor@powiat-jawor.org.pl
Witam serdecznie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych w celu zapewnienia osobom głuchym i niedosłyszącycm lepszej jakości obsługi w naszym Urzędzie w połowie 2015 roku nawiązaliśmy współpracę z Europejskim Centrum Obsługi Głuchych w Legnicy. W ramach tej współpracy osoby głuche i niedosłyszące załatwiające sprawy urzędowe w Starostwie Powiatowym w Jaworze będą miały zapewnioną pomoc profesjonalnego tłumacza języka migowego. Informacja o fakcie obsługi osób głuchych i niedosłyszących została wyeksponowana w gablocie przez budynkiem Starostwa, na drzwiach wejściowych oraz wewnątrz budynku w postaci piktogramów kierujących osoby zainteresowane do stanowiska pracownika, które mieści się na parterze w pokoju nr 3 (za Biurem Obsługi Klientów). Osoby głuche i niedosłyszące w tym miejscu będą mogły przedstawić swoją sprawę, z którą przychodzą do Urzędu oraz uzyskać podstawowe informacje o sposobie jej załatwienia.
Dzięki współpracy z Europejskim Centrum Obsługi Głuchych w Legnicy Starostwo Powiatowe w Jaworze stało się Urzędem bardziej przyjaznym osobom niesłyszącym, które przy pomocy tłumacza języka migowego mogą bez barier komunikacyjnych załatwiać sprawy urzędowe bez konieczności wcześniejszego uzgadniania terminu wizyty w Starostwie.
Tłumacze języka migowego z Europejskiego Centrum Obsługi Głuchych doskonale znają środowisko głuchych i jego problemy, są przygotowani do pomocy głuchym w taki sposób, aby mogli oni załatwić swoje sprawy w Urzędzie szybko i bez problemów.
Wszystkie osoby niesłyszące zachęcamy do korzystania z tego udogodnienia i samodzielnego załatwiania swoich spraw w Starostwie.

Zapraszam do oglądnięcia filmu, w którym zawarte są najważniejsze informacje o Starostwie i usługach świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu.
Stanisław Laskowski – Starosta Jaworski

Starostwo Powiatowe w Jaworze<br />59-400 Jawor, ul. Wrocławska 26<br />tel. (centrala):(+48 76) 72 90 100<br />faks: (+48 76) 72 90 160<br />Poczta elektroniczna (e-mail): powiat-jawor@powiat-jawor.org.pl
Starostwo Powiatowe w Jaworze ma swoją siedzibę przy ul. Wrocławskiej 26. Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. Wydział Komunikacji i Drogownictwa (dowody rejestracyjne i prawa jazdy) oraz Wydział Finansów i Księgowości w każdy wtorek pracują do godz. 17:30. Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje w wtorek i piątek w godz. 7:30 – 15:30 w pokoju nr 230 (II piętro).
Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej WWW.powiat-jawor.org.pl.

Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaworze jest umieszczona również zakładka e-urząd. Co to jest?
e-Urząd jest systemem informatycznym, który realizuje kompleksową obsługę klienta w urzędach administracji publicznej z wykorzystaniem Internetu jako kanału komunikacji i wymiany danych.
System e-Urząd dla Starostwa Powiatowego w Jaworze umożliwia załatwianie przez klienta spraw (wymagany elektroniczny podpis kwalifikowany) właściwych przedmiotowo dla Starostwa Powiatowego w Jaworze a w szczególności:
1. Wniosek o pozwolenie na budowę/rozbiórkę
2. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
3. Zgłoszenie pracy geodezyjnej
4. Zgłoszenie o wyznaczenie drzew do wyrębu
5. Wniosek o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych
6. Złożenie skargi/wniosku

Elektroniczna skrzynka podawcza z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru
Elektroniczna skrzynka podawcza jest to konto poczty elektronicznej urzędów, które przyjmują pocztę elektroniczną klienta i wystawiają Urzędowe Poświadczenie Odbioru zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym.
Wszczęcie postępowania na wniosek strony, wymaga, aby podanie było opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (nie dotyczy skarg i wniosków).
Adres elektronicznej skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego w Jaworze to upo@powiat-jawor.pbox.pl

Starostwo Powiatowe w Jaworze<br />59-400 Jawor, ul. Wrocławska 26<br />tel. (centrala):(+48 76) 72 90 100<br />faks: (+48 76) 72 90 160<br />Poczta elektroniczna (e-mail): powiat-jawor@powiat-jawor.org.pl
Aby załatwić jakąś sprawę w Starostwie Powiatowym w Jaworze warto wcześniej zapoznać się z informacjami zawartymi w Biuletynie Informacji Publicznej. W zakładce „Poradnik interesanta” wymienione są wszystkie komórki organizacyjne Starostwa i świadczone przez nie usługi (załatwiane sprawy) na rzecz mieszkańców. Dla przykładu po kliknięciu na zakładkę „Wydział Komunikacji i Drogownictwa” pojawią się aktywne linki spraw załatwianych w Wydziale oraz wzory druków (formularzy) do pobrania, które można wydrukować i samodzielnie wypełnić w domu i złożyć gotowe w dniu załatwiania sprawy lub przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną, a także informacje o koniecznych dokumentach oraz opłatach. Podobnie jest w przypadku pozostałych wydziałów, np. Wydziału Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, gdzie także znajdziemy informacje o załatwianych w nim sprawach, a po kliknięciu np. zakładki PFRON będziemy mogli pobrać wnioski o wydanie karty parkingowej, o przyznanie stopnia niepełnosprawności, o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej a także uzyskać informacje o tym, gdzie i jaką pomoc mogą otrzymać osoby niepełnosprawne w Powiecie Jaworskim. Po kliknięciu zakładki PODGiK znajdziemy informacje o możliwych do pobrania drukach, m.in. takich jak: zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków, wniosek o udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu, wniosek o uwierzytelnienie dokumentów czy wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ewidencji gruntów i budynków. 

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego